Voornamen en Midden-Namen Lijst: Begint met J


Alle voornamen beginnend met J, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornaam om de gegevens te tonen   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. Jacob (3)
2. Jacob Ates (1)
3. Jacob Tjepkes (1)
4. Jacomijntje (1)
5. Jan (26)
6. Jan Aarts (1)
7. Jan Arnold (1)
8. Jan Bernardus (1)
9. Jan Binnes (1)
10. Jan Gerard (1)
11. Jan Gerrits (1)
12. Jan Hendriks (1)
13. Jan Jans (3)
   14. Jan Jonathan (1)
15. Jan Jozef (1)
16. Jan Lases (1)
17. Jan Lazes (1)
18. Jan Mathijs (3)
19. Jan Pieter (2)
20. Jan Pieter Jozef (1)
21. Jan Pieters (1)
22. Jan Ruurds (1)
23. Jan Sybrens (1)
24. Jan Willem (2)
25. Janna (1)
26. Jannigje (3)
   27. Jannigje Jans (1)
28. Jannigje Stenderts (1)
29. Jantje (4)
30. Jantje Pieters (1)
31. Jappe Hessels (1)
32. Jarig (1)
33. Jarig Klazes (1)
34. Jean (2)
35. Jean Francois Hubert (1)
36. Jean Guillaume (1)
37. Jeanette Petra (1)
38. Jelle (1)
39. Jelte (1)
   40. Jelte Hendriks (1)
41. Jeltje (3)
42. Jeltje Hyltjes (1)
43. Jentje (1)
44. Jeremias (1)
45. Jetse (1)
46. Jetske (1)
47. Jetze (1)
48. Jiskje (1)
49. Jitske (3)
50. Joannes Hubertus Henricus (1)
51. Job Jans (1)
52. Jochem Annes (1)
   53. Johan Hendrik Zierhorst (1)
54. Johannes (4)
55. Johannes Arjen (1)
56. Johannes Jacobus (1)
57. Johannes Jans (1)
58. Jonathan (1)
59. Josephina Sophia (1)
60. Jouke (2)
61. Joukje (2)
62. Jurjen (1)
63. Jurjen Jans (1)